Oferta ogólna

OFERTA OGÓLNA

Zasady techniki prawodawczej w praktyce – praktyczne wykorzystanie technik legislacyjnych stosowanych w projektach ustaw i innych aktów normatywnych

Legislacja dla nieprawników – najważniejsze informacje o stanowieniu prawu i technikach prawodawczych dla osób niebędących prawnikami.

Rządowe i parlamentarne procedury legislacyjne – praktyczna wiedza, rządowy i parlamentarny proces legislacyjny: uczestnicy, etapy, wymogi formalne dla projektów, konsultacje, uzgodnienia,

Wybrane zagadnienia praktyki legislacyjnej – dowolnie wybrane zagadnienia techniki prawodawczej do uzgodnienia z Zamawiającym