Przykładowe zrealizowane szkolenia

 Włodzimierz Zając – wybrane wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty z zakresu legislacji od 2011 r.

 1. Przepisy końcowe w praktyce rządowych i parlamentarnych służb legislacyjnych – wybrane zagadnienia, 26 września i 9 października 2011 r., zamawiający Rządowe Centrum Legislacji, dla legislatorów RCL, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta oraz ministerstw, ok. 100 osób.
 2. Upoważnienie ustawowe a materia ustawowa i treść rozporządzeń w praktyce legislacyjnej, 4 października 2012 r., zamawiający Kancelaria Sejmu, dla legislatorów Biura Legislacyjnego, ok. 40 osób.
 3. Zwrot „traci moc z dniem …” w aktach normatywnych – niejednolite używanie i różny sposób rozumienia, 14, 15 maja 2012 r., zamawiający Rządowe Centrum Legislacji, dla legislatorów RCL, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu i ministerstw, ok. 100 osób.
 4. Przepisy upoważniające do wydania rozporządzenia – uwarunkowania systemowe i ich realizacja w praktyce, 4 czerwca 2012 r., zamawiający Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, dla pracowników MAIC, ok. 20 osób.
 5. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe – przesłanki formułowania i techniki legislacyjne, 11 października 2013 r., zamawiający Rządowe Centrum Legislacji, dla pracowników RCL i ministerstw, ok. 30 osób.
 6. Techniki legislacyjne, na studiach podyplomowych „Akademia Liderów Samorządowych”, od listopada 2009 r. do października 2014 r., zamawiający Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dla wójtów burmistrzów i innych pracowników samorządowi, ok. ok. 350 os.
 7. Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne w projektach aktów normatywnych stanowionych przez organy powiatu, 24 czerwca 2014 r., zamawiający Powiat legionowski i powiat Nowodworski, dla pracowników starostw, ok. 60 os.
 8. Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne w ramach projektu PO KL  „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie” od marca 2010 r. do kwietnia 2015 r., zamawiający Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dla pracowników wydziałów nadzoru urzędów wojewódzkich, ok. 150 osób.
 9. Legislacja dla nieprawników Zasady tworzenia prawa i techniki prawodawcze w aktach prawa wewnętrznego 16, 17 września 2015 r. dla pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych ok 30 osób.
 10. Legislacja dla nieprawników Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów październik – grudzień 2015 r. dla pracowników Ministerstwa Finansów, ok. 150 osób.
 11. Legislacja samorządowa – uwarunkowania systemowe i techniki prawodawcze w praktyce, z uwzględnieniem zmian w Zasadach techniki prawodawczej 9 marca 2016 r., dla sekretarzy gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego ok. 40 osób.
 12. Nowelizacja Zasad techniki prawodawczej – skutki praktyczne dla opracowywania projektów aktów normatywnych 21 marca, 19 kwietnia oraz 7 i 14 czerwca 2016 r. dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, razem ok. 100 osób.
 13. Prawidłowa legislacja samorządowa – nieosiągalny postulat czy obiektywna potrzeba?, 9 września 2016 r., zamawiający Związek Gmin Województwa Lubuskiego, dla sekretarzy gminy Woj. Lubuskiego, ok. 40 osób.
 14. Warsztaty legislacji samorządowej – techniki prawodawcze i redagowanie projektów samorządowych aktów normatywnych, 4 listopada 2016 r., zamawiający Urząd Miasta Bytom, dla pracowników urzędu, 40 osób.
 15. „Zasady techniki prawodawczej” po nowelizacji a praktyka legislacyjna w projektach ustaw, rozporządzeń i aktów prawa wewnętrznego, 15 listopada 2016 r. Zamawiający Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 8 osób.
 16. Zasady tworzenia prawa i techniki prawodawcze w projektach aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym opracowywanych w urzędzie wojewódzkim, 5 grudnia 2016 r., zamawiający Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 30 osób,
 17. Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych – podstawy prawne i praktyka redagowania 30 listopada 2016 r., zamawiający Polska Platforma Szkoleniowa sp. z o. o., dla pracowników samorządowych i pracowników urzędów wojewódzkich, 10 osób.
 18. Redagowanie projektów aktów normatywnych organów gmin, powiatów i województw po nowelizacji „Zasad techniki prawodawczej” – warsztaty legislacji samorządowej, 31 stycznia 2017 r., zamawiający Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 7 osób.