Oferta dla samorządu terytorialnego

Kompleksowe szkolenie legislacyjne – kompleksowe, wieloetapowe szkolenie, podnoszące jakość aktów normatywnych powstających w konkretnym urzędzie gminy, miasta, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim oraz kompetencje osób opracowujących projekty aktów normatywnych

ABC legislacji samorządowej (dla radnych, urzędników niezwiązanych bezpośrednio z opracowywaniem projektów normatywnych

Zasady techniki prawodawczej w legislacji samorządowej – budowa aktu normatywnego, wymogi języka prawnego, rodzaje przepisów i ich kolejność, techniki nowelizacyjne.