Zapisz się do Newslettera

  • Kancelaria legislacyjna WZ jest pierwszym w Polsce całkowicie prywatnym podmiotem gospodarczym oferującym wyłącznie usługi związane z szeroko rozumianą legislacją.
  • Kancelarię stworzył legislator z długoletnim doświadczeniem i praktyką w zakresie stosowania Zasad techniki prawodawczej oraz spraw dotyczących każdego aspektu parlamentarnego, rządowego i samorządowego procesu stanowienia prawa (więcej zakładki „o właścicielu” oraz „blog legislatora”).
  • Oferowane usługi nie ograniczają się jedynie do opracowywania projektów aktów normatywnych, czy ich opiniowania, ale pozwalają stworzyć właściwe kompetencje potencjalnych redaktorów projektów i uczestników procesu legislacyjnego poprzez autorskie i maksymalnie zindywidualizowane szkolenia, a także inne działania edukacyjne adresowane do konkretnych podmiotów (więcej zakładki „usługi legislacyjne” oraz „usługi szkoleniowe”).

Często, pół żartem, pół serio dowodzę, że legislacja to rzemiosło nieskomplikowane. Wystarczy znajomość kilku, góra kilkunastu technik prawodawczych i już jest warsztat do tworzenia nowych przepisów i ich zmieniania. Sprawa jest jednak bardziej złożona, a nawet – znacznie bardziej. Do poprawnej legislacji, takiej jaką ustanowiły standardy demokratycznego państwa prawnego, trzeba jeszcze znajomości całego systemu prawnego, rzetelnej i wyczerpującej informacji merytorycznej, a wreszcie wyobraźni i prawniczej intuicji. Istotę problemu oddaje zawsze aktualna wypowiedź Romana Hausnera współtwórcy pierwszych Zasad techniki prawodawczej z 1939 r.:„Prawnik … najwybitniejszy teoretyk, jak najdoświadczeńszy praktyk może nie posiadać zdolności ustawodawczej, bo oprócz wiedzy potrzebny jest rodzaj natchnienia decydującego zawsze tam gdzie idzie o sztukę, a gdzie wyniki czysto intelektualne, jako niewystarczające zawodzą. Dlatego właśnie powstała Kancelaria legislacyjna WZ

Zapraszam. Wspólnie rozwiążemy każdy problem legislacyjny

 

                                                                                                      Włodzimierz Zając

 

Kancelaria nie świadczy usług w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.