Zapisz się do Newslettera

  • Kancelaria legislacyjna WZ jest pierwszym w Polsce całkowicie prywatnym podmiotem gospodarczym oferującym wyłącznie usługi związane z szeroko rozumianą legislacją. Działam od 15 maja 2015 r., wykorzystując długoletnie doświadczenie i praktykę w zakresie stosowania Zasad techniki prawodawczej oraz spraw dotyczących każdego aspektu parlamentarnego, rządowego i samorządowego procesu stanowienia prawa (więcej zakładki „o właścicielu” oraz „blog legislatora”).
  •  Oferowane usługi nie ograniczają się jedynie do opracowywania projektów aktów normatywnych, czy ich opiniowania, ale pozwalają efektywnie podnosić kompetencje potencjalnych redaktorów projektów i uczestników procesu legislacyjnego poprzez autorskie i maksymalnie zindywidualizowane szkolenia, a także inne działania edukacyjne adresowane do konkretnych podmiotów.
  • Od maja 2015 do października 2019 przeprowadziłem 111 szkoleń, w czasie 143 dni i ponad 900 godzin szkoleniowych, z uczestnictwem ponad 2600 uczestników. Oceny – zawsze w górnych strefach stanów wysokich  (więcej zakładki „usługi legislacyjne” oraz „usługi szkoleniowe”).
  • Klienci Kancelarii legislacyjnej WZ to ministerstwa, urzędy centralne, samorządy zawodowe, urzędy gmin, starostwa powiatowe, rządowe i samorządowe jednostki budżetowe, kancelarie prawnicze i firmy szkoleniowe.

Często, pół żartem, pół serio dowodzę, że legislacja to rzemiosło nieskomplikowane. Wystarczy znajomość kilku, góra kilkunastu technik prawodawczych i już jest warsztat do tworzenia nowych przepisów i ich zmieniania. Sprawa jest jednak bardziej złożona, a nawet – znacznie bardziej. Do poprawnej legislacji, takiej jaką ustanowiły standardy demokratycznego państwa prawnego, trzeba jeszcze znajomości całego systemu prawnego, rzetelnej i wyczerpującej informacji merytorycznej, a wreszcie wyobraźni i prawniczej intuicji. Istotę problemu oddaje zawsze aktualna wypowiedź Romana Hausnera współtwórcy pierwszych Zasad techniki prawodawczej z 1939 r.:„Prawnik … najwybitniejszy teoretyk, jak najdoświadczeńszy praktyk może nie posiadać zdolności ustawodawczej, bo oprócz wiedzy potrzebny jest rodzaj natchnienia decydującego zawsze tam gdzie idzie o sztukę, a gdzie wyniki czysto intelektualne, jako niewystarczające zawodzą. Dlatego właśnie powstała Kancelaria legislacyjna WZ

Zapraszam. Wspólnie rozwiążemy każdy problem legislacyjny

 

                                                                                                      Włodzimierz Zając

 

Kancelaria nie świadczy usług w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.